Hej ! Tror du på feminism?

Startskottet för feminismen i Sverige skedde 30 juni 1903 i Sundsvall.
Då den relativt okända författarinnan och samhällsdebattören Frida Stéenhoff höll ett sprakande föredrag under rubriken ”Feminismens moral”.

Enligt samtida referat i tidningarna var stadens godtemplarsal fylld till trängsel under föredraget. Det blev också liv och kiv på gator och torg efteråt. 
Protestmöten arrangerades. Kritiska inlägg skrevs i tidningarna. Detta var något som följde Frida Stéenhoff i spåren lång tid framåt. Efter ett föredrag som hon höll på temat ”Penningen och kärleken” samlades 1 200 personer till protest

Hennes verksamhet möttes dock inte bara av protester. Det berättas att under 1 maj-firandet 1908 stannade varje avdelning i tåget framför hennes bostad på Storgatan och utbringade ett leve för Harold Gote, hennes alias som författare. 

Detta budskap ville Frida få fram… feminism har en positiv innebörd: 
”Feminismen vill verka rationellt, i enlighet med förnuftet. Den älskar upplysning. Dess moral är blott ett annat namn för ljus.” / Frida

”Feminism är detsamma som kvinnofrigörelse, kvinnorörelse, kvinnoemancipation”. Citerade hon från den rådande världsdebatten.

Feminismen är ännu levande och densamma…. Målet är inte nått.
Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män och där feminismen verkar för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. / Wikipedia

Så tror du på feminism?
Då är du feminist!
Ta ett feministiskt Initiativ, hjälp till att påverka framtiden politiskt.
Bli medlem i Fi!
Läs mer om den feministiska politiken på Feministiskt Initiativs Hemsida

Fi Sundsvall Kalender